بحث آزاد

 

هدف از برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر، بهبود توانائی گفتگو به زبان انگلیسی و افزایش اعتماد به نفس زبان آموزان شایان برای شرکت در مصاحبه های شغلی وتحصیلی است؛ در این جلسات که رایگان برگزار می شوند تاکید بر مهارت Speaking  بوده و زبان آموزان نسبت به موضوعات مطرح شده در کلاس به اظهار نظر می پردازند.

  • حداکثر تعداد شرکت کنندگان ۱۲ نفر.

حداقل سطح زبانی جهت شرکت B1 یا Intermediate است

نحوه ارائه کلاس Panel  در موسسه

در این کلاسها:

۱٫  مطالب از قبل به زبان آموزان داده میشود تا آنها آمادگی قبلی پیدا کنند.

۲٫ بدون متوقف کردن زبان آموزان به آنها فرصت ابراز نظر و تکمیل جمله هایشان داده میشود.

۳٫ مدرس فقط نقش راهنما و حل کننده مشکلات را دارد.

۴٫ پذیرش نظرات دیگران به او آموزش داده میشود.

۵٫ زبان آموزان تشویق به ارائه مطالب مشخص میشوند و از کلی گویی برحذر میشوند.

.                                                      

نظرات