تقویت مهارت ها پنج گانه زبان انگلیسی

این دوره ها به منظور تامین نیاز دو گروه ذیل طراحی شده اند.

۱- افرادی که تنها به فراگیری یکی از ۵ مهارت ارائه شده نیاز دارند

۲- افرادی که به تقویت یک یا چند مهارت از ۵ مهارت ذیل در کنار کلاسهای عمومی خود نیاز دارند.

 

و این دوره های مهارتی که در همه سطوح آموزشی ارائه میشوند عبارتند از:

۱ – مهارت در محاوره  Speaking
۲- مهارت در نگارش Writing
۳- مهارت در خواندن و مطالعه  Reading
۴- مهارت در شنیدن Listening
۵- انگلیسی برای اینترنت

کلاسها بصورت یک جلسه درهفته و هر جلسه به مدت ۲ ساعت به مدت دو ماه ( ۸ جلسه) برگزار میگردد.

بسیار از شرکت کننده ها کلاسها را هم بعنوان کلاس مکمل و هم بعنوان یک کلاس مستقل بسیار مفید و موثر ارزیابی کرده اند.

همه علاقه مندان میتوانند در هر یک از  این دوره ها بطور مستقل و یا مکمل دوره آموزش جاری خود شرکت نمایند.

 

 

.

نظرات

 • محسن ممیز
  پاسخ دادن

  روش ارزیابی مهارت های زبان- استاندارد ملی ۱۵۵۶۳

  استاندارد ملی ۱۵۵۶۳
  سال تصویب:۱۳۹۷
  رشته:کمیته ملی استاندارد خدمات
  موضوع: روش ارزیابی مهارت­ های زبان

  هدف و دامنه کاربرد
  هدف از تدوین این استاندارد، روشهای برتر تدوین و به کارگیری آزمون های زبان در مهارتهای گفتاری و شنیداری و درک مطلب (خواندن) و نوشتاری را برای ارزیابی توانایی بر اساس معیار توصیف گرهای سطح مهارت زبانی (ILR) توصیف می کند. این روش بر سنجش مهارت زبانی در بکارگیری زبان برای برقراری ارتباط می پردازد. این استاندارد برای پاسخگویی به مسائل مرتبط با آزمون و آزمون سازی در حوزه های تخصصی زیر کاربرد ندارد ترجمه، ترجمه شفاهی، ترجمه صوتی، پیاده‌سازی و آوا نویسی، و دیگر آزمون های مهارت زبانی برای مشاغل خاص یا ارزیابی تشخیصی.

  آزمون های تدوین شده بر اساس این روش را نباید برای هیچ یک از مقاصد نامبرده در بالا (برای مثال تشخیص) استفاده کرد.
  http://isomanagement.ir/%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D8%A7%D9%8A-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D9%85/