تقویت مهارت ها پنج گانه زبان انگلیسی

این دوره ها به منظور تامین نیاز دو گروه ذیل طراحی شده اند.

۱- افرادی که تنها به فراگیری یکی از ۵ مهارت ارائه شده نیاز دارند

۲- افرادی که به تقویت یک یا چند مهارت از ۵ مهارت ذیل در کنار کلاسهای عمومی خود نیاز دارند.

 

و این دوره های مهارتی که در همه سطوح آموزشی ارائه میشوند عبارتند از:

۱ – مهارت در محاوره  Speaking
۲- مهارت در نگارش Writing
۳- مهارت در خواندن و مطالعه  Reading
۴- مهارت در شنیدن Listening
۵- انگلیسی برای اینترنت

کلاسها بصورت یک جلسه درهفته و هر جلسه به مدت ۲ ساعت به مدت دو ماه ( ۸ جلسه) برگزار میگردد.

بسیار از شرکت کننده ها کلاسها را هم بعنوان کلاس مکمل و هم بعنوان یک کلاس مستقل بسیار مفید و موثر ارزیابی کرده اند.

همه علاقه مندان میتوانند در هر یک از  این دوره ها بطور مستقل و یا مکمل دوره آموزش جاری خود شرکت نمایند.

 

 

.

نظرات