ورود اساتید

استاد گرامی لطفا با   username و   password مربوطه وارد شوید. .                                                          

English Language Teachers’ job description Summary Peole working in Esol teach ‘English as a second language’ in schools and community centres in the UK, but often also abroad. These individuals often work with minority communities in the UK or with local communities in foreign countries where there is a market for English teachers. Many do […]

EL-TTC

دوره آموزشی روش تدریس زبان انگلیسی (EL-TTC) دوره‌های تربیت مدرسTTC) Teachers Training Course) دوست داری معلم زبان شی؟!!؟ حتماً توی این دوره شرکت کن!! دوره‌ی تربیت مدرس Teachers Training Course با تصمیم مدیریت آکادمی شایان و برنامه‌ریزی و نظارت دقیق دفتر آموزش در جهت پرورش و رشد استعدادهای زبان‌آموزانی که تمایل به تدریس دارند برنامه‌ریزی شد و به […]