معرفی آکادمی زبان شایان

آکادمی زبان اندیشه شایان، فعالیت خود را در مهر ماه سال ۱۳۸۸ با هدف آموزش کیفی زبان های خارجی با استفاده از متدها و منابع آموزشی روز دنیا و بهره گیری از کادر آموزشی برگزیده و کارآزموده آغاز نمود. برنامه ریزی آموزشی دقیق و علمی، حفظ و ارتقاء کیفیت آموزشی، تنوع و تناسب دوره های […]