بحث آزاد

  هدف از برگزاری جلسات بحث و تبادل نظر، بهبود توانائی گفتگو به زبان انگلیسی و افزایش اعتماد به نفس زبان آموزان شایان برای شرکت در مصاحبه های شغلی وتحصیلی است؛ در این جلسات که رایگان برگزار می شوند تاکید بر مهارت Speaking  بوده و زبان آموزان نسبت به موضوعات مطرح شده در کلاس به […]