تقویت مهارت ها پنج گانه زبان انگلیسی

این دوره ها به منظور تامین نیاز دو گروه ذیل طراحی شده اند. 1- افرادی که تنها به فراگیری یکی از 5 مهارت ارائه شده نیاز دارند 2- افرادی که به تقویت یک یا چند مهارت از 5 مهارت ذیل در کنار کلاسهای عمومی خود نیاز دارند.   و این دوره های مهارتی که در […]