تقویت مهارت ها پنج گانه زبان انگلیسی

این دوره ها به منظور تامین نیاز دو گروه ذیل طراحی شده اند. ۱- افرادی که تنها به فراگیری یکی از ۵ مهارت ارائه شده نیاز دارند ۲- افرادی که به تقویت یک یا چند مهارت از ۵ مهارت ذیل در کنار کلاسهای عمومی خود نیاز دارند.   و این دوره های مهارتی که در […]