دوره آموزش زبان کودک و مادر

دوره آموزش زبان کودک و مادر دوره آموزش زبان کودک و مادر، دوره ای است که به کودکان پنج و شش ساله امکان می دهد به همراه مادران خود در یک محیط شاد و سازگار با علایق کودکانه به اکتساب طبیعی مهارت های شفاهی زبان انگلیسی بپردازند؛ این دوره از یک بسته آموزشی بسیار مؤثر […]