کتب کمک آموزشی

Oxford Picture Dictionary از سری کتاب های انتشار یافته از انتشارات OXFORD انگلستان.کتاب فرهنگ لغت تصویری آکسفورد یکی از ابزارهای آموزشی برای ارائه در کلاس می باشدویکی از کاربردی ترین کتاب های لغت نامه ی مصور است .تقویت درک واژگان، گسترش دامنه لغات، آشنایی با نکات و چهار مهارت اصلی در انگلیسی و صفحات تمام […]

ورود زبان آموزان

زبان آموز گرامی لطفا با   username و   password مربوطه وارد شوید. .                                                            

یک زبان آموز خوب چه ویژگی هایی دارد؟

یک زبان آموز خوب چه ویژگی هایی دارد؟ روش های یادگیری زبان انگلیسی فراوان است، اما یک اصل در تمامی آن ها مشترک است و آن این که روش فراگیری یک زبان خارجی تنها یک دانش نیست، بلکه هنری است که باید آن را آموخت تا بتوان به وسیله آن زبان مورد نظر را به […]