کتب کمک آموزشی

Oxford Picture Dictionary از سری کتاب های انتشار یافته از انتشارات OXFORD انگلستان.کتاب فرهنگ لغت تصويري آکسفورد يکي از ابزارهاي آموزشي براي ارائه در کلاس مي باشدویکی از کاربردی ترین کتاب های لغت نامه ی مصور است .تقويت درک واژگان، گسترش دامنه لغات، آشنايي با نکات و چهار مهارت اصلي در انگليسي و صفحات تمام […]