.                                                                    

 

جهت ورود به سامانه اطلاع رسانی کلیک کنید

Staff-Login

لطفا جهت شرکت در کلاس های مجازی نرم افزار های زیر را نصب کنید

 

Adobe Flash     Adobe Connect

 

Adobe Connect

 

Adobe Connect